WIADOMOŚĆ DLA KLIENTÓW

Wszyscy klienci ,którzy zarejestrują się w sklepie,

otrzymają 5% rabatu na zakupy.

Zapraszamy

Obsługa sklepu NATALEX

 

Regulamin
Regulamin sklepu
 
Właścicielem sklepu internetowego Natalex  pod adresem www.obuwie-natalex.pl

jest firma BLANICO Grzegorz Rudnik

ul. H. Sienkiewicza 22; 07-130 Łochów

NIP 824-100-69-36

REGON 710054963

wpisana do ewidencji działalności gospodarczej m. Łochów

 nr rachunku bankowego: 45102044760000890203631504

telefon kontaktowy 602 469 847 (pon. - pt. W godz. 9-17)

e-mail: blanico.pl@gmail.com

Zasady korzystania ze sklepu Natalex

1. Artykuły sprzedawane w sklepie są nowe  pełnowartościowe i wolne od wad prawnych.
2. Zamówienia są przyjmowane za pośrednictwem formularza zakupowego, mailowo (całą dobę)  lub     telefonicznie (w godz. 8-17)
3. Zakup na stronie sklepu jest potwierdzany mailem z nr zamówienia.
4. Zamówienia przyjęte w dni wolne od pracy będą realizowane od pierwszego dnia roboczego.
5. Ceny w sklepie wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek VAT (ceny brutto).
6. Ceny widoczne przy ofertach towarów nie zawierają kosztów przesyłki. Będą one doliczone w   dalszym etapie zakupu
7. Do każdej wysłanej paczki złączony jest paragon fiskalny , faktura VAT na życzenie kupującego.
8. Wysyłki realizowane są za pośrednictwem firmy kurierskiej na terenie Polski.
9. Jeżeli Sprzedawca nie może zrealizować zamówienia z tego powodu, że towar nie jest dostępny,  w terminie 3 dni od zawarcia umowy, zawiadomi o tym fakcie Kupującego i zwróci całą otrzymaną od niego sumę pieniężną. Sprzedawca może zaproponować przedłużenie terminu realizacji zamówienia, na co konsument może wyrazić zgodę. Konsument może od umowy odstąpić.


Płatności i wysyłka

1.Płatności za zakupiony towar można dokonać
  -szybkim przelewem internetowym za pośrednictwem serwisu Przelewy24
  -przelewem bankowym
  -gotówką u kuriera
2. Towary zamówione w Sklepie Internetowym dostarczane są za pośrednictwem usługi firmy kurierskiej
3. Czas wysyłki 5 DNI liczy się dni robocze ,od momentu otrzymania wpłaty lub złożenia    zamówienia    pobraniowego.
4. KLient będzie informowany o etapach realizacji zamówienia drogą mailową.


 Zwroty (Odstąpienie od umowy kupna-sprzedaży).

1. Kupujący ma prawo w terminie 14 dni odstąpić od umowy kupna-sprzedaży bez podawania  przyczyny , składając oświadczenie na piśmie np mailem o rezygnacji z zakupu.
2. 14 dniowy termin liczy się od momentu dostarczenia towaru klientowi.
3. Wysyłka zwracanego towaru powinna nastąpić niezwłocznie nie póżniej niż 14 dni od odstąpienia od umowy.
4. Zwracany towar nie powinien posiadać śladów użytkowania .
5. Zwrot należy odesłać na adres firmy Blanico z paragonem (nie koniecznie ale mile widziany) oraz odręcznym pismem o rezygnacji i nr rachunku na ,który zostaną przelane pieniądze.
6. Sprzedający w terminie 14 dni od dnia otrzymania zwrotu , zwróci konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy do niego.
7. Konsument ponosi koszty zwrotu zakupionego towaru.

Wymiany

Zakupione u Nas obuwie można wymienić na inny rozmiar lub model po wcześniejszym skontaktowaniu się z Nami.
Towar odsyłany na wymianę nie może posiadać śladów użytkowania!
KOSZTY PRZESYŁKI PONOSI KUPUJĄCY.

Reklamacje

Sprzedawane obuwie jest nowe i objęte gwarancją producenta.

 Warunki gwarancji:

Zakupione obuwie podlega rocznej gwarancji co oznacza, że klient może reklamować wadliwy towar.

  Gwarantujemy naprawę lub wymianę na wolne od wad, a w przypadku niemożności spełnienia tych  warunków - zwrot gotówki.
       Obuwie do reklamacji przyjmowane jest czyste.
         Reklamacji nie podlega:
         Obicia, otarcia cholewek, obciągów powstałe w wyniku normalnego użytkowania;
         Wygoda obuwia wynikająca ze złego dopasowania;
         Naturalne zużywanie się obuwia;
         Odbarwienie się wnętrza obuwia przy wnętrzach skórzanych;
         Urwanie ozdób, uszkodzenia zamków błyskawicznych;
         Nagniecenia zapiętków, podnosków;
         Deformacje cholewek wynikające ze złego dopasowania.

 Przed wysłaniem reklamacji prosimy o zgłoszenie mailowe lub telefoniczne. Do paczki proszę dołączyć dowód zakupu, kartkę z opisem reklamacji i ewentualnie nr konta bankowego.

 POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ ORAZ ZASADY DOSTĘPU DO TYCH PROCEDUR
1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php; http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php oraz http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.
2. Klient będący konsumentem posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
- Klient uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży. Regulamin organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich określa rozporządzenie ministra sprawiedliwości z dnia 25.09.2001r. w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich. (Dz.U. 2001, nr 113, poz. 1214).
- Klient uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem, a Sprzedawcą. Informacja na temat zasad i trybu procedury mediacji prowadzonej przez wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej dostępna jest w siedzibach oraz na stronach internetowych poszczególnych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej.
- Klient może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem, a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).
Porady udzielane są przez Federację Konsumentów pod adresem email porady@dlakonsumentow.pl oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 889 866.


Informujemy o możliwości rozwiązywania sporów drogą elektroniczną za pomocą platformy ODR dostępnej pod adresem:

https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=PL


 Ochrona danych osobowych.

1.Zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2010 r. Nr 229, poz. 1497 z późn. zm). dane osobowe Kupującego będą przetwarzane w celu realizacji złożonego zamówienia, w tym wystawienia paragonu albo faktury i prowadzenia sprawozdawczości finansowej. Dane te są poufne i nie będą ujawniane osobom nie uprawnionym.
2. Dostęp do danych osobowych posiada jedynie administrator danych, którym jest Sprzedawca.
3. Kupujący, który wypełnił Formularz Zamówienia ma możliwość dostępu do dotyczących go danych osobowych w celu ich weryfikacji, modyfikacji lub wystąpienia o ich usunięcie z bazy danych osobowych, zawiadamiając o tym pisemnie administratora danych, czyli Sprzedawcę.

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.); dla Umów Sprzedaży zawartych od 25 grudnia 2014 roku z Klientami będącymi konsumentami - przepisy ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.); oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.


 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl